Featured

Bine ați venit pe pagina Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România (APUR). APUR este o organizaţie profesională non-guvernamentală, apolitică şi non-profit. Asociaţia grupează profesionişti care activează în domeniul interdisciplinar al urbanismului şi al amenajării teritoriului. APUR este o organizaţie cu personalitate juridică, constituită pentru durată nelimitată, cu sediul în municipiul Bucureşti.                

CIF: 11199406

In memoriam Prof. Dr. Arh. Doina Cristea

Consiliul Director al APUR anunță cu tristețe adâncă, trecerea în neființă a prof. dr. arh. Doina Cristea, membru de onoare al asociației noastre, membru al Comitetului Director al APUR în intervalul 1998-2013.

Doina Cristea a fost un eminent profesionist în urbanism și amenajarea teritoriului și o profesoară îndrăgită și unanim respectată.

Prin activitatea didactică îndelungată și impunătoare a contribuit la formarea a zeci de generații de arhitecți și urbaniști, cărora le-a transmis fascinația pentru înțelegerea evoluției “orașului și orașelor”, precum și pentru înțelegerea legăturilor complexe între mediu și dezvoltarea așezărilor punând în practică astfel convingerea puternică a dumneaei, în importanța și beneficiul pe care îl au acumularea culturală și învățarea continuă, în formarea profilului și a responsabilității viitorilor specialiști și profesioniști în arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului.

Cariera sa profesională, de multe decenii, a cuprins activitate de planificare și proiectare urbană, elaborarea de valoroase studii și cercetări, eforturi neîntrerupte pentru afirmarea domeniului, a profesionalismului și excelenței în urbanism. De-a lungul anilor, a coordonat sau participat la elaborarea a zeci de studii și cercetări, de normative sau documentări și a unor documentații de urbanism și amenajarea teritoriului care s-au constituit în adevărate modele de urmat. Doina Cristea a avut o contribuție majoră și de pionierat în aducerea și aplicarea în țara noastră a conceptelor și modelelor de planificare strategică, aportul sau la elaborarea PUG Bucuresti 2000 fiind unul cardinal pentru sincronizarea acestei documentații valoroase cu gândirea și practicile de planificare urbană europeană ale momentului.

Întotdeauna, lucrările pe care le-a coordonat au avut, pentru colaboratorii săi și studenții care participau, o componentă educațională, formativă, nu doar în sensul însușirii noțiunilor cât și în ceea ce privește deschiderea spre multidisciplinaritate, responsabilitate socială și culturală, etică profesională.

Alături de cele învățate de la profesoara Doina Cristea, va rămâne și amintirea figurii permanent amabile și prietenoase, a căldurii și înțelegerii față de cei cu care lucra și față de cei din jurul său, a perseverenței pasionate cu care încerca să convingă pe toată lumea – fie colegi, studenți, politicieni, responsabili din administrație, avizați și avizatori, presa – despre nevoia de schimbare în dezvoltarea urbană și teritorială, în planificare și proiectare, despre valențele pe care multiplele modele le puteau oferi printr-o atentă racordare la realitățile și istoria României, despre responsabilitățile specialiștilor, profesioniștilor în legarea istorică a stărilor de “normalitate” din trecutul orașelor noastre, într-o continuitate benefică viitorului.

Cu profund respect aducem un omagiu memoriei Doinei Cristea și profesionalismului ei, înțeles ca gest de adânc patriotism, pe care l-a demonstrat de-a lungul întregii și îndelungatei sale cariere profesionale și didactice.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă 14 mai la Cimitirul Bisericii Românilor din centrul Municipiului Brașov (langa operetă), la ora 14:00.

detaliu_DC

Premiul European al Peisajului

Prevăzut în cadrul Convenției Europene a Peisajului de la Florența, Premiul peisajuluieste o distincție ce poate fi atribuită autorităților locale și regionale sau altor grupări (inclusiv organizații non-guvernamentale) care au avut contribuții remarcabile la protecția, managementul sau amenajarea peisajului.

Cum fiecare stat poate depune o singură candidatură, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) va organiza un concurs de selecție a dosarelor pe baza procedurilor și criteriilor ce pot fi consultate la adresa www.coe.int/europeanlandscapeconvention.

Pentru înscrierea în competiție, este necesară transmiterea dosarului de candidatură, atât pe suport electronic cât și pe hârtie, la registratura MDRAP până cel târziu pe 1 iulie 2016.

Observatii HG525/1996

Membrii APUR sunt invitati sa trimita in mod individual observatii cu privire la propunerea de modificare si completare a HG 525 / 1996, sau pe e-mail la adresa contact.apur@gmail.com pentru a fi centralizate si transmise prin intermediul asociatiei (in acest caz, va rugam sa transmiteti observatiile dumneavoastra pana cel tarziu  pe data de 12 mai).

http://www.mdrap.ro/hotarare-a-guvernului-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-525-1996

APUR – partener conferința LAUD

APUR este, în acest an, asociație parteneră a conferinței internaționale LAUD. Membrii APUR care au proiecte finalizate în ultimii doi ani, ce îndeplinesc criteriile din regulamentul postat pe site-ul conferinței (http://bucharest.ielaud.eu/2016-distinctii-en/) sunt invitați să se înscrie la competiția Distincțiile LAUD 2016. Pot fi înscrise în competiție proiecte de arhitectură peisajeră, infrastructură urbană și intervenții în domeniul patrimoniului cultural.

Distinctiile LAUD_banner site

Urban Talks – Regenerare urbană și dezvoltare condusă de comunitate

Asociația Profesională a Urbaniștilor din România vă recomandă să participați la a IV-a ediție a Urban Talks, desfășurată sub titlul „Despre oraș, la micul dejun” și având ca temă REGENERARE URBANĂ ȘI DEZVOLTARE CONDUSĂ DE COMUNITATE.

Evenimentul va avea loc joi 21 aprilie 2016, între orele 9:30-11:30, la ARCUB Gabroveni, Sala Cafenea și are ca invitat pe dr. Nancy Holman, Director al Programului de  Dezvoltare Urbană și Regională London School of Economics and Political Science.

Precizăm că participarea se face după confirmare prealabilă lahello@urbaninc.ro sau 0748226950, Alina Chirvase.

Workshop on Smart Cities and standards

Vă invităm marți, 19 aprilie 2016, începând cu ora 9.30, la ARCUB Gabroveni – sala Atelier, la un workshop despre orașe inteligente organizat de ISOCARP în parteneriat cu Asociația Profesională a Urbaniștilor din România.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici.

A3 Color Poster_V02-page-001

Participare Forum CAESAR 2015

Dragi colegi,

Vă invităm joi, 17 decembrie și vineri, 18 decembrie, la Forumul CAESAR 2015  -România în 3D: Democratică, dezvoltată, demnă, unde Asociația Profesională a Urbaniștilor din România este partener în Grupul de Expertiză Dezvoltare Urbană și Regională, alături de GEA Strategy & Consulting și Facultatea de Urbanism – Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București.

Înscrierea la eveniment este posibilă prin completarea următorului formular.

Vă așteptăm la discuțiile Grupului de Expertză Dezvoltare Urbană și Regională, ce va fi axat pe 4 teme importante: Atragere / Generare de oportunități, Dezvoltare locală, Urbanism și Parteneriate pentru dezvoltare.

Prezentarea proiectului

Inovarea și creșterea calității în învățământul superior geografic prin dezvoltarea unor ghiduri ca instrumente metodologice și didactice în domeniul planificării și dezvoltării teritoriale în contextul POSDRU (proiect nr. 156/1.2/G/141105)

Proiectul POSDRU/156/1.2/G/141105 Inovarea și creșterea calității în învățământul superior geografic prin dezvoltarea unor ghiduri ca instrumente metodologice și didactice în domeniul planificării și dezvoltării teritoriale a fost depus și finanțat prin AP1 în cadrul domeniului major de intervenție 1.2 Calitate în învățământul superior. Obiectivul general al proiectului este elaborarea unor ghiduri ca instrumente metodologice și didactice pentru o mai bună integrare a absolvenților pe piața muncii în domeniul planificării și dezvoltării teritoriale prin creșterea competențelor specifice, validarea unor calificări și introducerea ocupației de geograf-urbanist în COR (Codul Ocupațiilor din România).

Efectele scontate ale implementării proiectului vizează o mai bună reglementare a calificării obținute de absolvenții de geografie și crearea unor documente de referință care vor putea fi utilizate și ca instrumente didactice și care vor putea fi folosite în pregătirea studenților pentru o mai rapidă integrare pe piața muncii. Proiectul este implementat prin intermediul a 22 de activități respectiv: activități de management și achiziții publice, activități de informare și publicitate, organizarea unor conferințe de deschidere și închidere a proiectului, realizarea unui studiu privind cerințele angajatorilor pentru domeniul planificării și dezvoltării teritoriale, organizarea de ateliere pentru angajatori și studenții din grupul țintă, elaborarea documentației pentru validarea calificării de geograf-urbanist în COR, vizite pe teren la angajatori, realizarea de ghiduri și simularea aplicării acestora pe grupul țintă și redactarea, editarea și publicarea acestora.

Mai multe informații despre proiect găsiți aici.

Gabriel Pascariu

Sumar Statement for Better Cities

Pe data de 3 decembrie 2015 a avut loc la Arcub Gabroveni (sala Atelier) dezbaterea Statement for Better Cities organizată de Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR). Evenimentul a reprezentat materializarea ideii regretatului nostru coleg, dr. urb. Mihai Alexandru, vicepreședinte al Asociației, de a încuraja dezbateri profesionale interdisciplinare pe teme de actualitate legate de dezvoltarea urbană la nivel național și internațional.

Dezbaterea s-a bucurat de participarea unui public pluri-disciplinar (20 de participanți: arhitecți, urbaniști, sociologi, geografi, ingineri), veniți din medii diverse: studenți și tineri absolvenți, tineri antreprenori, cadre didactice din învățământul universitar, reprezentanți ai unor ONG-uri și companii din domeniul dezvoltării urbane.

În urma discuțiilor, axate pe formularea unor afirmații cu privire la dezvoltarea orașelor susținute prin exemple de bune practici, s-au cristalizat câteva teme majore de discuție: dezvoltarea comunitară, conectarea orașului cu natura, interfața cetățeni – administrație (inclusiv pe baza accesului public la date spațializate), mobilitatea sustenabilă și reactivarea spațiilor urbane nefolosite. Participanții au subliniat nevoia de a avea întâlniri mai dese între specialiști, importanța campaniilor de conșientizare și a educației ca instrumente în dezvoltarea comunitară, dar și nevoia unei mai bune promovări a asociațiilor ce activează în domeniu și a unei vizibilități sporite a acțiunilor punctuale, adesea de o foarte bună calitate, întreprinse de acestea.

A fost de asemenea subliniată nevoia de a obține un efect multiplicator al proiectelor și inițiativelor punctuale existente, pentru ca schimbarea dorită să fie resimțită la scara comunităților urbane. În acest sens s-a propus organizarea de evenimente posibile care ar asigura vizibilitatea necesară și ar spori interesul pentru ideea de Better Cities: dezbateri focalizate pe anumite teme, expoziții (Proiecte creative pentru orașe creative), realizarea unei platforme on-line de discuții și dialog și nu în ultimul rând realizarea unui proiect editorial.DSC02545 DSC02546