Featured

Bine ați venit pe pagina Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România (APUR). APUR este o organizaţie profesională non-guvernamentală, apolitică şi non-profit. Asociaţia grupează profesionişti care activează în domeniul interdisciplinar al urbanismului şi al amenajării teritoriului. APUR este o organizaţie cu personalitate juridică, constituită pentru durată nelimitată, cu sediul în municipiul Bucureşti.                

CIF: 11199406

Anunț admitere Facultatea de Urbanism – UAUIM

FACULTATEA DE URBANISM, din Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București, este singura facultate din România care organizează licență în domeniul URBANISM, pentru specializările:

 • Proiectare și Planificare Urbană (4 ani / 240 credite),
 • Amenajarea și Planificarea Peisajului (4 ani / 240 credite),
 • Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu (3 ani / 180 credite),

Programe Masterale de tip Bologna, recunoscute la nivel european, precum și de Registrul Urbaniștilor din România (RUR), pentru acordarea dreptului de semnătura, respectiv:

 • Proiectare Urbana
 • Peisaj si Teritoriu
 • Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
 • Management Urban pentru Orașe Competitive
 • Mobilitate Urbană
 • Urbanism și Politici Publice – organizat in parteneriat de Facultatea de Urbanism,  UAUIM cu Facultatea de Științe Politice din SNSPA).
 • Dreptul Urbanismului şi al Planificării Teritoriale  –organizat de Facultatea de Drept din Universitatea București în colaborare cu Facultatea de Urbanism din UAUIM

In anul universitar 2017-2018, admiterea se va desfășura astfel:

Pentru programele de LICENȚĂ – pe data de 14 iulie 2017, cu înscriere între 8, 10- 13 Iulie 2017.

Afis admitere_Licenta_FU_UAUIM_2017

Toate detaliile, numărul de locuri, conținutul tematic și bibliografia aferentă pentru admitere se pot consulta in Regulamentul de Admitere, la link: http://www.uauim.ro/admitere/

Pentru programele de MASTER – pe data de 28 iulie 2017, cu examen de competențe lingvistice pe data de 27 iulie și înscriere între 25,26 Iulie 2017.

Afis admitere_Master_FU_UAUIM__2017 (1)

Toate detaliile legate de programele de master activate în anul universitar 2017-2018, numărul de locuri, conținutul tematic și bibliografia aferentă pentru admitere se pot consulta în Regulamentul de Admitere la Mastere, la link:

http://www.uauim.ro/facultati/urbanism/

CONTACT ŞI DETALII:

Telefon: Secretariatul Facultăţii de Urbanism din UAUIM: 021 30 77 180 sau 183

Site: http://www.uauim.ro/facultati/urbanism/

Film Facultatea de Urbanism: http://youtu.be/SL5iLl4imuY

Facebook: https://www.facebook.com/facultateaurbanism

Evenimente de interes – 2017

În perioada 28-29 septembrie 2017 va avea loc, la Viena, conferința pe teme de urbanism și planificarea peisajului ‘URBAN DENSIFICATION – THE CHALLENGE FOR OPEN SPACE’ organizată de către TU Wien. Înregistrarea la conferință este posibilă până pe 8 septembrie 2017 – mai multe detalii aici.

De asemenea, pe 16-20 mai 2017 are loc, la Freising-Weihenstephan, în Germania, cel de-al 6-lea LE:NOTRE Landscape Forum. Termenul limită pentru înscrierea posterelor în conferință este 31 martie a.c. Mai multe detalii aici.

Underground and Urban Planning – Suburban Toolbox

Specialiști din domeniul urbanismului – urbaniști, arhitecți, ingineri, geografi, ecologi, economiști, specialiști în domeniul patrimoniului – sunt invitați să participe la ATELIERUL dedicat PLANIFICĂRII URBANE ȘI SUBTERANE, organizat în cadrul Săptămânii Planificării și Managementului Subteranului Urban, care are loc la București între 13-16 martie, cu ocazia încheierii proiectului SUB-URBAN (TU1206) din cadrul Acțiunii COST.

Participarea este liberă, dar este necesară înregistrarea atât pe pagina dedicată simpozionului, cât și la adresa laura.tucan@gmail.com. Pentru a fi luați în evidență vă rugăm să transmiteți și pe adresa de e-mail indicată, datele dumneavoastră de contract (nume, prenume, profesiune, instituție, e-mail, mobil) până duminică 5 martie, ora 20.00.

Invitaţia la eveniment poate fi consultată aici: Invitatie atelier.

Workshop: The Urban River Corridors of Bucharest

“The Urban River Corridors of Bucharest” este un workshop internațional de proiectare urbană care explorează posiblități de integrare spațială, socială și ecologică a celor două râuri care străbat Bucureștiul: Dâmbovița și Colentina. Evenimentul va avea loc La Firul Ierbii și la UAUIM în martie 2017. Perioada pentru aplicații se încheie pe 15 ianuarie.

urcb_poster-page-001

Premiul de Excelenta “Mihai Alexandru” pentru tineri cercetatori in urbanism

În ziua de 4 noiembrie 2016 s-a reunit juriul pentru acordarea Premiului de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism.

Conform deciziei Consiliului Director al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România, din data de 27 octombrie 2016, componența juriului a fost următoarea:

 • Prof. Dr. Arh. Constantin Enache
 • urb. Liviu Băileșteanu
 • econ. Anamaria Vrabie
 • urb. Matei Cocheci – Secretar juriu

Până la data de 30 septembrie au fost depuse electronic două candidaturi: dr. arh. Vlad Sebastian Rusu și urb. Alexandru Pânișoară. Ambele candidaturi au respectat criteriile de eligibilitate menționate în Regulamentul de acordare a Premiului de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism, aprobat în ședința Consiliului Director din data de 19 mai 2016.

În urma verificării documentației transmise aferente candidaturilor, juriul a hotărât în unanimitate să acorde premiul domnului dr. arh. Vlad Sebastian Rusu.

Dl. dr. arh. Vlad Sebastian Rusu este specializat în urbanism, iar activitatea dumnealui oglindește o serie din preocupările interdisciplinare ale urb. Mihai Alexandru, în onoarea căruia este acordat acest premiu. Este de apreciat consecvența cu care este urmărită tema de locuire – locuință – organizare urbanistică, precum și eforturile făcute pentru diseminarea cercetărilor întreprinse: publicații accesibile publicului larg și traducerea cunoștințelor dobândite în concepte bine argumentate pentru competițiile de design urban la care a participat. Este de remarcat de asemenea complexitatea activității domnului arh. Vlad Rusu, precum și concretizarea acestei activități în publicații (2 cărți apărute în ultimii ani) și premii la concursuri naționale de urbanism.

Premiul a fost decernat marți, 8 noiembrie 2016, în cadrul evenimentului organizat în Sala Frescelor – UAUIM, cu ocazia Zilei Mondiale a Urbanismului.

Ziua Mondiala a Urbanismului – agenda finala

Marți, 8 noiembrie 2016

16.30 – 18.15 –  Sala Frescelor

Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor

UAUIM Cuvânt de deschidere Rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu prof.dr.arh. Marian Moiceanu

UAUIM- FU Cuvânt de deschidere Prorectorul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu prof.dr.arh. Tiberiu Florescu

UAUIM- FU Cuvânt de deschidere Decanul Facultății de Urbanism conf.dr.arh. Claudiu Runceanu

Educația în urbanism și alegerea parcursului profesional: provocări și experiențe

MDRAP- Secretar de Stat Arh. Mihaela Vrabete- Provocări actuale și noi tendințe în domeniul urbanism

RUR- Președinte prof.dr.arh. Sandu Alexandru- Rolul RUR în formația profesională a tinerilor urbaniști

APUR- prof.dr.arh. Cătălin Sârbu – Rolul APUR în formația profesională a tinerilor urbaniști

AAUPR _CSU- Asist.dr.urb. Sebastian Guță/ urb. Masterand Gabriel Marin – Rolul Asociației în parcursul profesional al absolvenților urbaniști și peisagiști

Invitați (tineri urbaniști din diverse sectoare de activitate):

Administrație (centrală / locală):

 • urb. Cristina Bălan
 • urb. Raluca Epifan

Proiectare / cercetare :

 • Miso Architects: Urb. Mihaela Lozovanu/ Urb. Sorana Leru

ONG / asociații :

 • Wolfhouse Productions + Nodmakerspace: Urb. Iulian Canov + Urb. Ioan Moldovan, Cristina Zlota

Consulting:

 • GEA Stratey&Consulting: Urb. Ioana Ivanov

„Gânduri de departe” – Prezentare film parcurs profesional absolvenți care lucrează în afara țării – responsabil producție dr.urb. Ana Opriș.

Sesiune de întrebări și intervenții din public

18.15-18.30 pauză de cafea

18.30 – 19.45- Sala Frescelor

Dezbatere profesională APUR: Tendințe în dezvoltarea orașelor și provocări pentru urbanisști determinate de Agenda Urbană a UE

Panel:

 • Anca Ginavar – MDRAP
 • Simona Munteanu – MDRAP / UAUIM
 • Mihaela Negulescu – UAUIM
 • Diana Culescu – ASOP România
 • Florin Găman – UTCB
 • Alexandru-Ionuț Petrișor – INCD URBAN-INCERC / UAUIM

Moderator: Liviu Ianăși

Prezentare introductivă: Alexandra Chiriloae – MDRAP

Întrebări, discuții, concluzii.

 19.45 : Decernarea „Premiului de Excelență Mihai Alexandru pentru Tineri Cercetători în Urbanism”(motivație juriu)

 20.00: Cocktail (holul Amfiteatrului + ateliere urbanism – B4, U3) și vizitarea expoziției de proiecte studențești (8.11.2016- 16.11.2016holul Amfiteatrului, Galeria Muzeului)

Organizatori eveniment: Facultatea de Urbanism – UAUIM, Registrul Urbaniștilor din România, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, Asociația Absolvenților Urbaniști și Peisagiști din România, Clubul Studenților Urbaniști.

Parteneri media: Revista ”Urbanismul – serie nouă”, Revista ”Repere”.

Ziua mondială a urbanismului este celebrată anul acesta la București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara

Anul acesta, pe data de 8 noiembrie, Facultatea de Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Registrul Urbaniștilor din România (RUR) și Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) celebrează Ziua Mondială a Urbanismului prin organizarea următoarelor micro-evenimente:

La București, la sediul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” va avea loc un eveniment dedicat educației în urbanism și parcursului profesional al tinerilor profesioniști din domeniu precum și discutării provocărilor determinate de Agenda Urbană a Uniunii Europene pentru dezvoltarea urbană și teritorială. La eveniment sunt invitați să participe studenți ai Facultății de Urbanism din UAUIM, cadre didactice, specialiști din administrația centrală și locală, din birouri de proiectare, ONG-uri și din domeniul consultanței. Întâlnirea va avea loc în Sala Frescelor din UAUIM, între orele 16.30-20.30 și va fi urmată de un cocktail și vizitarea expoziției de proiecte ale absolvenților Facultății de Urbanism. În cadrul evenimentului va fi decernat și Premiul de excelență „Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism.

flyer-zmur

La Iași, cu prilejul  zilei mondiale a urbanismului, RUR, prin Biroul Teritorial Iaşi organizează un atelier tematic de planificare spațială la sediul său din B-dul. Dimitrie Cantemir nr. 1, sc. B, parter, ap. 4, începând cu orele 16.00. Obiectivul atelierului tematic: identificarea, analiza şi aducerea în spațiul public a unor aspecte relevante (teoretice şi practice) ale planificării spațiale şi semnalarea problemelor dezvoltării spațiale (urbane şi de nivel teritorial) actorilor urbani şi teritoriali implicați precum şi formularea unor propuneri concrete de soluționare a disfuncționalităților din acest domeniu al dezvoltării. În deschidere vor fi prezentate documente recente promovate de Consiliul European al Urbaniștilor: Carta Urbanismului European și Carta europeană a democrației participative în procesele de planificare spațială.

La Cluj-Napoca, în sala din cadrul Prefecturii Cluj (B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58) specialiști din mediul profesional, academic și din administrație vor discuta despre: practica planificării spațiale: prezent și perspective (instrumente, instituții), rolul specialiștilor în planificare spațială, în societate, locuire și sănătate urbană. Evenimentul va începe la ora 10.00 și va include o serie de prezentări referitoare la tematica anunțată, urmate de o sesiune de dezbateri.

La Timișoara, Biroul Teritorial RUR al Regiunii de Dezvoltare Vest organizează, la sediul său din str. Coriolan Brediceanu nr.8, et. 5, o manifestare la care sunt invitați să participe arhitecți șefi de județe și arhitecți șefi de municipii, reședințe de județ și specialiști, membrii APUR, din regiune, având ca temă „Practica planificării spațiale -problemele administrațiilor locale”.